Calculating communal fees when you own a Cyprus home

Beräkning av de gemensamma avgifterna när du äger en bostad på Cypern

Alla som har köpt en lägenhet på Cypern måste betala bostadsföreningens gemensamma avgifter så snart de tagit över fastigheten. Dessa avgifter använder bostadsföreningens styrelse/utskott till att betala för förvaltning, försäkring, underhåll, drift och reparation av "föreningens byggnader".

Gemensamma avgifter betalas också i andra typer av gemensamt ägda bostadsprojekt, med gemensamma faciliteter som pooler, tennisbanor etc. som är tillgängliga för dem som har köpt bostäder i projektet och deras gäster.

Det är självklart för alla köpare att se till att de gemensamma utrymmena och anläggningarna är väl underhållna och hålls i gott skick för att inte förfalla och se slitna ut. Ingen tjänar på att byggnaden/projektet sjunker i värde. (för att inte tala om de boendes livskvalitet.)

Vi har nyligen fått mycket e-post om hur de gemensamma avgifterna beräknas. De vanligaste (men galnaste) metoderna för att beräkna avgifter är:

  • Alla betalar samma.
  • De med två sovrum betalar dubbelt så mycket som de med ett sovrum, etc.
  • Betala i enlighet med den procentandel som visas på lagfarten (title deeds) på raden ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

Den korrekta beräkningsmetoden är baserad på den relativa storleken på varje bostad i kvadratmeter, vilket inkluderar bostadens yta, samt balkonger, verandor etc. som är täckta och/eller icke täckta.

Read more at: http://www.news.cyprus-property-buyers.com/2018/02/21/strong-growth-cyprus-property-prices/id=00153221
Copyright © Cyprus Property News