Company formation

Etablering av ett företag på Cypern

Vi kan hjälpa dig att etablera ditt företag på Cypern, så att du kan dra nytta av Cyperns skattesystem direkt. Tillgänglig är också en lista över sovande, befintliga företag (hyllföretag). Priserna varierar från € 1600 till € 2000.

Under de senaste decennierna har Cypern lyckats att bli ett erkänt internationellt finansiellt centrum, där landet ofta väljs av affärsmän och konsulter över hela världen för att maximera företagens vinster, genom ett effektivt utnyttjande av Cypern skattesystem och möjligheter.

Följande krävs för att starta ett företag på Cypern:

Aktiekapital/Aktieägare

Cyperns bolagslag föreskriver minst en aktie och minst en registrerad aktieägare för privata aktiebolag. Det är vanligt att ha ett auktoriserat aktiekapital på 1 000 euro och ett emitterat aktiekapital på 1 000 euro. Nominerade aktieägare är tillåtna och används ofta. Ett utländskt företag eller en enskild aktieägare är tillåten.

Styrelseledamöter

Minst en styrelseledamot krävs. Styrelseledamöter kan vara lokala cypriotiska personer eller utlänningar. Det är generellt lämpligt att utse lokala ledamöter om du vill ha effektiv förvaltning och kontroll på Cypern. En företagsenhet kan fungera som styrelseledamot. Vårt företag kan lägga fram förslag till styrelseledamöter.

Sekreterare

En individ eller ett företag som utför sekreterartjänster måste utses.

Registrerat kontor

Bolagets huvudkontor måste ligga på Cypern. Den registrerade adressen är den officiella adressen till företaget där lagstadgade böcker, register ska finnas. Din advokatbyrå kan normalt hjälpa dig med en registrerad adress och företagssekreterare.

Revision

Cypriotiska företag måste granskas av en cypriotisk revisionsbyrå varje år i enlighet med internationella redovisnings- och revisionsstandarder. Din advokatbyrå kan utse en lokal revisor.