Cyprus Property News - invaluable and independent weekly information about Cyprus real estate

Cyprus Property News - ovärderlig och oberoende veckoinformation om fastighetsmarknaden på Cypern

Att köpa fast egendom utomlands är inte en enkelt beslut. Processen är ett okänt område för de flesta människor, du är i ett främmande land där du vet väldigt lite om kulturella skillnaderna, kanske du inte talar språket, och det känns skrämmande att förlita sig på de människor du pratar med om att kanske köpa ett fritidshus.

På Cypern har vi tur att ha Nigel Howarth (bilden nedan). Denna brittiska gentleman har under flera år hanterat och skrivit det mesta av den information som finns i hans "Cypern Property News" - ett oersättligt veckobrev och journal och öns ledande online-resurs för fastighetsinformation.

Nigel är högt respekterad av alla inom fastighetsbranschen på ön. Han är helt oberoende, och du kan lita helt på att det han säger till dig genom sina publikationer är den absoluta sanningen om vad som händer. Han är inte "beroende" på någon och kommer att berätta hur det fungerar utan hänsyn till byggherre, regering, fastighetsmäklare, och Landsregister - kort sagt, alla som är aktiva i fastighetsbranschen.

En av de bästa tipsen vi kan ge dig är att prenumerera på CPN. Länken är: Cyprus Property News. Vi hänvisar ofta till artiklar och fakta från CPN med Nigels välsignelse, så länge vi uppskattar hans publikation. Vi är väldigt tacksamma för att vi kan göra detta!