General Georgios Grivas Digenis - controversial freedom fighter and hero

General Georgios Grivas - Kontroversiell frihetskämpe

Av Thanasis Gavos - London

General Grivas, mannen som ledde EOKAs väpnade kamp mot britterna på Cypern under den andra halvan av femtiotalet, och som använde pseudonymen "Digenis" bekymrade den brittiska säkerhetstjänsten även efter att organisationens verksamhet upphört 1959. Hemliga dokument från säkerhetstjänsterna MI5 och MI6 i London har släppts som visar att de brittiska myndigheterna noggrant följde vad Georgios Grivas åtagit sig.

Särskild vikt lades vid Grivas relation med ärkebiskop Makarios, hans ansträngda förhållande med Karamanlis grekiska regering och hans planer på att göra entré på den politiska arenan i Grekland.

Det finns ett antal rapporter som syftar till att beskriva karaktären av den tidigare officeren i den grekiska armén som övergick till att bekämpa britterna utan de nödvändiga resurserna. Brittiska tjänstemän hävdar, att det istället grundar sig mer på viljestyrka och i viss mån en önskan att bli känd. Hans eventuella motiv gentemot britterna har grundligt diskuterats och många experter hävdade att Grivas bar agg mot britterna på grund av bristande stöd från London till Grivas antikommunistiska "Organisation X" efter andra världskriget i Grekland.

Ett MI5-dokument daterat 12/6/-56 konstaterar att i hans "defekter" ingår hans "arrogans, inbilskhet och begränsade intellektuella styrka." å andra sidan vitsordar britterna att Grivas var "en bra professionell soldat, modig, med monarkistiska och diehard antikommunistiskta drag", karaktärsdrag som var högt uppskattade i London.

Ett fortlöpande återkommande tema i kommentarerna om Grivas personlighet, inklusive av MI5: s ledare bröt Bill Magans omfattande "personlighetskiss" av generalen, daterad 56-06-12,  mot mängden och säger att han var en "praktisk" man och inte någon som bryr sig särskilt mycket om "abstrakt teori". Som Magan säger, "Grivas är en handlingens man, inte en tänkare", han kan inte sätta ihop en strategisk plan men säkert skulle han kunna ta hand om alla taktiska situation som kan uppstå.

Ett av dokumenten av särskilt intresse är en hemlig rapport från MI5 daterad 56-03-18 som hänvisar till kommentarer från ärkebiskop Makarios om en händelse i Aten några veckor tidigare. Den cypriotiska ledaren hade enligt MI6 källor berättat för en publik av inflytelserika grekiska stats anhängare, att en väg ut ur dödläget på Cypern måste hittas "eftersom det cypriotiska folket och även han var trött på kampen."

Grivas och Makarios var fortfarande mindre säkra på varandra. Brigad Magan säger i en rapport mars 1959 att de två verkar ogillar varandra och att Grivas hänvisningar till ärkebiskopen innehöll en touch av förakt. Grivas var också obekväm med den grekiska premiärministern Karamanlis och utrikesminister Averoff efter EOKA´s kamp och Zurich/Londons samtal om Cyperns framtid. Allteftersom månaderna gick blev Grivas alltmer högljudd och hävdade att de politiska ledarna i Nicosia och Aten höll honom dåligt informerade när det gäller att göra framsteg mot slutliga avtal för att presentera en "fait accompli". Enligt britterna hade Grivas en viss rätt när han klagade men samtidigt trodde han att hans inställning till förhandlingarna var tvetydiga från början.

Londons hemliga amé följde också noggrant Grivas uttalanden och mötesaktiviteter för att avslöja en önskan att komma in på den grekiska politiska arenan. Enligt de hemliga dokument som tros både i London och i Aten under de första månaderna efter EOKA avslutade sin verksamhet, att Grivas kunde påverka politiska frågor i Grekland och att han kunde verka för ett allvarligt anspråk på att komma till makten.

Några månader senare hävdade britterna dock att Grivas i regel var i otakt med det grekiska folket, som nästan hade glömt vem han var.

Det finns mycket mer om generalen på Wikipedia. Här är en av länkarna:

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_Grivas

General Grivas in Cyprus - 1964