Legal services

Juridiska tjänster

Rättssystemet på Cypern koncentrerar sig på juridiska tjänster inom bolagsrätt, äganderätt, företagsregistrering, skatterätt, stiftelser, affärsjuridik och invandringslagstiftningen. Eftersom Cypern har ett mycket attraktivt internationellt skattesystem har många gjort investeringar på ön, som blir en allt mer attraktiv destination för permanent uppehälle för medborgare utanför EU.

Vi samarbetar med några av de ledande, oberoende advokatbyråerna i Paphos och Limassol, så våra kunder får uppdaterad, professionell och snabb service. Tjänsterna som erbjuds inkluderar:

  • Inköp av fast bosättning och invandringstillstånd
  • Fastighetsrättigheter och tjänster i samband med inköpsprocessen
  • Testamenten
  • Internationell skatteplanering
  • Bolagsrätt och förtroende
  • Rättstvister

Med den senaste utvecklingen på Cypern, till exempel upptäckten av gasfyndigheter i vattnen utanför Cypern, kommer cypriotiska advokater att fokusera på att tillhandahålla juridiska tjänster och råd i energifrågor.

Det finns goda möjligheter för Cypern framöver, som upptäckten av gasfyndigheten kräver nya och avancerade arbeten, liksom en ny energipolitik för att bidra till utvecklingen.

Upptäckten av olja och gas i Republiken Cypern ligger i en utvecklingsfas och utsikterna för bidrag från utlandet är mycket stora. En omfattande verksamhet och stabil politisk situation, tillsammans med skattemöjligheterna i Cypern, till exempel, ingen beskattning av inkomster från utnyttjandet av offshore-fyndigheter, kan förvandla Cypern till en jurisdiktion som lockar till internationellt intresse från energiindustrin.

Vänligen kontakta oss via info@cyprusliving.com