Obtaining a reduced VAT rate towards immovable property

Minskad mervärdeskatt vid köp av fastigheter

Reducerad mervärdesskatt ges när följande krav är uppfyllda:

  • En köpare bör vara en person (inte ett företag), minst 18 år gammal.
  • Den köpta egendomen ska vara sökandens huvudsakliga bosättning på Cypern.
  • Köparen ska inte äga någon annan fastighet, som tidigare köpts till en reducerad mervärdesskatt.
  • Fastigheten är endast till för bostadsändamål och inte för vinst (från hyra).

Införandet av den reducerade mervärdesskattesatsen på 5% gäller för de första 200 kvadratmeterna bostad, med en total yta på högst 275 kvadratmeter, enligt de arkitektplaner som lämnats till respektive myndighet. "Totalareal": avser summan av bostadsutrymmet, inklusive maskinutrymmen, förvaringsutrymmen, parkeringsplatser och verandor under tak, med undantag för:

  • Upp till 5 kvadratmeter motor/pumphus,
  • upp till 7 kvadratmeter förvaringsutrymme,
  • Upp till 36 kvadratmeter täckta parkeringsplatser,
  • Upp till 40 kvadratmeter täckta verandor, och
  • Loft/Vindsutrymme med en höjd av upp till 2.20 meter, som inte är bostadsyta.

Om den totala arealen på en fastighet uppgår till t.ex. 300 kvm, är den reducerade mervärdesskattesatsen inte tillämplig och kunden måste betala 19 % moms vid köp.

Om den berörda personen upphör att använda bostaden som sin primära och varaktiga bosättning (t.ex. genom att sälja eller hyra ut den) inom 10 år, är han skyldig att anmäla det till myndigheterna inom 30 dagar, från det att användningen upphörde och betala skillnaden i mervärdesskatt.