Water is life

Vatten betyder liv

Efter fyra år med liten nederbörd på Cypern är situationen just nu helt annorlunda, med översvämningar och problem på många områden. Vanligtvis är januari och februari ganska kyliga månader och sen årsskiftet och i år (2019) har väder och temperaturer varit ganska eländigt.

Det är naturligtvis positivt att det regnar mycket, och i slutet av januari är reservoarerna 51,8% fulla, mot endast 14,9% i januari 2018. Det här är goda nyheter för hela ön och med andra ord behöver husägare inte oroa sig för eventuella vattenransoneringar i år.

Utan vatten kan Cypern inte existera och naturligtvis är ön mycket beroende av regnvatten. Normalt regnar det under vintermånaderna och detta leds till och lagras i stora vattenreservoarer runt ön. Konsumtionen av vatten ökar stadigt med ökad husbyggnad, nya golfbanor etc., vilket bidrar till att förstärka vattenproblemet. Ekonomin på ön är beroende av Bostadsbyggandet och myndigheterna kommer därför alltid att göra vad som är nödvändigt för att lösa problemen.

Det finns en växande förståelse i det cypriotiska näringslivet för att initiera bra "vattenlösningar". Golfbanorna har nu, som ett exempel, separata anläggningar för återanvändning av vatten och bygger sina egna reservoarer för att minska belastningen på den offentliga konsumtionen. Myndigheterna arbetar också för att etablera fler avsaltningsanläggningar som omvandlar saltvatten till färskt vatten, även om denna metod för att producera färskvatten har miljökritiserats eftersom olja används som energikälla. Cypern kommer sannolikt att öka sina ansträngningar på den alternativa energiförsäljningen under de kommande åren.

På Cypern är alla glada när det regnar. Inte konstigt när vi anser att vi har 340 soldagar per år.

Om du är intresserad av detaljer och statistik om vattenresurser på ön - klicka på den här länken.